Slevy z ceny léčitelské služby

Společnost pro rozvoj filipínského duchovního léčitelství, z. s.,

zapsaná v odd. a vl. L 26174 spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, IČ: 08368597, sídlem Ponětovická 86, 664 51 Kobylnice,

e-mail: info@filipinskeleceni.cz, telefonní číslo: +420 603 453 868,

Slevy z ceny léčitelské služby (část ceníku)

Spotřebitelům nabízíme slevu z ceny léčitelské služby, popř. zvláštní cenový režim v individuálním nebo skupinovém případu.

1. Sleva z ceny léčitelské služby ve výši 50% (věková sleva); tj. právo na zlevněnou cenu ve výši 1 000 Kč, platí pro:
děti ve věku do 15 let

2. Zvláštní cenový režim v individuálním nebo skupinovém případu
Podnikatel poskytující léčitelskou službu může podle zásad lidskosti z důvodů hodných zvláštního zřetele poskytnout jednotlivému spotřebiteli nebo skupině spotřebitelů na vyžádání nebo z vlastního podnětu jinou slevu z ceny služby anebo mu poskytnout jinou výhodu či mu umožnit čerpání služby zdarma. Již zaplacenou zálohu nebo cenu či její část podnikatel vrátí anebo upustí od doplatku k zaplacené záloze, popř. podnikatel zvolí jiný způsob poskytnutí výhody spotřebiteli.
Zvláštní cenový režim platí pro jednotlivého spotřebitele nebo okruh spotřebitelů.

Slevy z více důvodů se nesčítají. Spotřebitel však může uplanit právo na slevu pro sebe nejvýhodnější.

V Praze dne 30. června 2020 Růžena Bečková v. r.

předseda spolku