Listina základních práv a svobod - výňatek

Společnost pro rozvoj filipínského duchovního léčitelství, z. s.,
zapsaná v odd. a vl. L 26174 spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, IČ: 08368597, sídlem Ponětovická 86, 664 51 Kobylnice, e-mail: info@filipinskeleceni.cz, telefonní číslo: +420 603 453 868,

Listina základních práv a svobod, vyhlášená jako součást ústavního pořádku České republiky pod č. 2 /1993 Sb., v pozdějším znění
(Výňatek)

Čl. 2
Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.

∗∗∗