Informace spotřebitelům o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Podnikatel,

Společnost pro rozvoj filipínského duchovního léčitelství, z. s.,
zapsaná v odd. a vl. L 26174 spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, IČ: 08368597, sídlem Ponětovická 86, 664 51 Kobylnice,

e-mail: info@filipinskeleceni.cz, telefonní číslo: +420 603 453 868,

který spotřebitelům poskytuje služby nebo prodává výrobky,

podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), sděluje následující informace spotřebitelům:

Informace spotřebitelům o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

  1. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, které by se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, je:

Česká obchodní inspekce

oddělení mimosoudních řešení spotřebitelských sporů

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

e-mail: adr@coi.cz

Internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

  1. Spotřebitel má možnost využít při řešení spotřebitelských sporů on-line evropskou platformu pro řešení sporů on-line.
  2. Odkaz na evropskou platformu pro řešení sporů on-line:

ec.europa.eu/consumers/odr

V Praze dne 30. června 2020 Růžena Bečková, v. r.

předseda spolku